جانوران شگفت انگیز

Fantastic Beasts Collection

مجموعه فیلم‌های “جانوران شگفت انگیز” پیش‌درآمدی بر مجموعه داستان‌های هری پاتر محسوب می‌شود و داستان آن در دهه ۱۹۲۰، حدود ۷۰ سال قبل از تولد هری پاتر اتفاق می‌افتد.

شخصیت اصلی این مجموعه، نیوت اسکمندر، یک جادوگر جانور شناس است که به دنبال موجودات جادویی گمشده در شهر نیویورک می‌گردد. در این میان، او با شخصیت‌های مختلفی از جمله تینا و کوئینزل Goldstein، جادوگران وزارت سحر و جادو، و همچنین گلرت گریندل‌والد، جادوگر تاریکی که قصد دارد بر دنیای جادوگران مسلط شود، آشنا می‌شود.

آینده:

قرار است دو فیلم دیگر از این مجموعه ساخته شود و به این ترتیب، “جانوران شگفت انگیز” به یک پنج‌گانه تبدیل خواهد شد.